Het Team Juridische Zaken Helpcentrum

Login


  Sommatiepakket  

   • Popular Articles

   • Tips en uitleg voor gebruik van algemene voorwaarden

    In dit artikel geven wij tips en uitleg bij het gebruik van algemene voorwaarden. Ik verwijs u naar de bijlage!
   • Managementovereenkomst (eenvoudig)

    Deze naam wordt meestal gebruikt voor een contract tussen de werkmaatschappij en een BV waarvan de bestuurder/directeur van de werkmaatschappij de enige aandeelhouder is (DGA). Dit is een eenvoudig model, goed bruikbaar in situaties waar de DGA ook ...
   • BSN in arbeidsovereenkomst niet toegestaan

    Na invoering van de AVG is het niet altijd duidelijk wat wél en wat niet is toegestaan als het gaat om het vastleggen van persoonsgegevens. Zo ook het verwerken van het burgerservicenummer (BSN). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover ...
   • Debiteur betaalt niet | Hoe zorg ik dat hij een sommatiebrief krijgt

    Dit artikel beschrijft hoe je een sommatie kunt laten versturen aan een debiteur.   Hoe vraag je een sommatie aan? Stap 1: inloggen bij het Helpcentrum en het sommatieformulier invullen We vragen abonnees in te loggen bij ons  Helpcentrum  met hun ...
   • Praktijkvoorbeelden: wat kan mis gaan bij algemene voorwaarden

    Vaak komen we een of meer van de volgende situaties tegen. Dan heb je voorwaarden, maar kan je ze niet gebruiken ... Verwijzing op de factuur naar de algemene voorwaarden Als je algemene voorwaarden bij een eerste contract uitsluitend op de factuur ...