Debiteur betaalt niet | Hoe zorg ik dat hij een sommatiebrief krijgt

Debiteur betaalt niet | Hoe zorg ik dat hij een sommatiebrief krijgt

Dit artikel beschrijft hoe je een sommatie kunt laten versturen aan een debiteur.
Dit geldt alleen voor abonnees die een abonnement hebben op onze incassomodule en een factuur hebben gestuurd naar een in Nederland gevestigde klant

Stap 1: inloggen bij het Abonneeportal en het sommatieformulier invullen

We vragen abonnees in te loggen bij ons Portal  met hun eigen account. Als je nog geen account hebt kun je dat via het Portal aanmaken. Onder het kopje Sommatie vind je de link naar het "Sommatiepakket: sommatie versturen ". Met die link kom je in het invulformulier. Of klik hierna om meteen naar het formulier te gaan: Sommatiepakket: sommatie aan debiteur ; Sommatiepakket: sommatie aan debiteur in het Engels
Voor het invullen heb je alle gegevens van de factuur nodig en (en een pdf van) de factuur zelf. Na het invullen kun je een kopie van de conceptsommatie downloaden.
NB 1: het invullen en verzenden krijg je ter controle nog een mailtje van ons. Pas als je de link daarin hebt geklikt is het formulier verzonden.
NB 2: sommaties sturen kan alleen voor onbetaalde facturen. Niet voor bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen, schadeclaims, onbetaalde leningen, etc..
NB 3: het moet gaan om een debiteur die in Nederland is gevestigd

Stap 2: Stam Advocaten verstuurt de sommatie

Wat doet Stam Advocaten

Nadat de abonnee het formulier heeft verstuurd, verstuurt Stam Advocaten een sommatie per gewone post en per aangetekende post. Dit gebeurt doorgaans de volgende werkdag . Je ontvangt gelijktijdig een kopie van de verzonden sommatie en een kopie van het bewijs van aangetekende verzending.

Inhoud van de sommatiebrief

 1. In de sommatiebrief wordt de debiteur gesommeerd tot betaling van de factuur.
 2. De debiteur krijgt het verzoek om het geld binnen 5 werkdagen (14 dagen bij particulieren) naar de eigen bankrekening van de abonnee over te maken.
 3. In de sommatie wordt de debiteur nog geen rente en kosten berekend.

Kosten van de sommatiebrief

Afhankelijk van je abonnement, heb je wel of geen recht op kosteloze sommatiebrieven. De kosten van aangetekend verzenden per email zijn inbegrepen.
Extra sommatiebrieven zijn te bestellen via deze link.

Stap 3: Bepaal welke situatie van toepassing is

Na verzending van de sommatie moet je zelf controleren of de debiteur jullie heeft betaald; wij vragen immers of hij rechtstreeks op jullie rekening betaalt. Er zijn 4 veel voorkomende situaties:

1. De debiteur betaalt na de sommatie alsnog

Stuur de helpdesk dan alsjeblieft even een mail. We sluiten dan de Adviesvraag.

2. De debiteur wil een betalingsregeling

Uitgangspunt is dat je dit zelf afspreekt met de debiteur en zelf erop let dat de debiteur de afspraken nakomt. Desgewenst kan Stam Advocaten dit ook voor je doen. In dat geval gelden dan o.a. deze voorwaarden en kosten:
 1. Stam Advocaten maakt de afspraak en legt deze vast. De communicatie met de debiteur loopt uitsluitend via Stam Advocaten.;
 2. Het door de debiteur te betalen bedrag is € 1.000 of hoger;
 3. Betalingen lopen via de derdengeldenrekening van Stam Advocaten;
 4. Stam rekent voor de werkzaamheden een percentage van het te betalen bedrag conform de BIK staffel, zie onder, met een minimum van 150 euro ex BTW. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk aan de debiteur doorbelast.
Wil je Stam Advocaten inschakelen voor een betalingsregeling, stuur dan even een mailtje naar de Helpdesk.

3. De debiteur betaalt niet vanwege betalingsmoeilijkheden

Het komt voor dat een debiteur vanwege liquiditeitsstress verstoppertje speelt. In veel gevallen raden wij dan aan om te zorgen dat je factuur toch "boven op de stapel komt te liggen". Dit doe je door incassomaatregelen te nemen, of daarmee serieus te dreigen. Stam Advocaten kan dit doen na het openen van een incassodossier. Dit geldt als een "onbetwiste vordering" en onder voorwaarden kan Stam Advocaten dit no cure no pay doen. Zie verderop in dit artikel.

4. De debiteur betaalt niet omdat hij een klacht heeft

Als het een serieuze klacht is, dan is ons advies uiteraard dat je eerst zelf probeert er met de debiteur uit te komen. Maar als je dit al hebt geprobeerd, en je hebt goede reden om de debiteur geen gelijk te geven, dan kun je een incassodossier openen bij Stam Advocaten. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Als de debiteur inhoudelijke bezwaren tegen de geleverde dienst of goederen heeft dan is dat een "betwiste vordering". Aanmelden van het incassodossier kan door een mailtje aan de Helpdesk.

Stap 4 nodig: Incassodossier laten openen

Zoals hierboven al gezegd, als de debiteur niet betaalt kan Stam Advocaten een incassodossier openen. Er is een verschil tussen vorderingen die worden betwist en vorderingen die niet worden betwist.

Onbetwiste vordering: No cure no pay

Alleen abonnees hebben deze mogelijkheid.
De voorwaarden zijn o.a.:
 1. De factuur wordt niet (serieus) betwist;
 2. De debiteur biedt voldoende verhaal
 3. De uren zijn voor risico van Stam Advocaten, de kosten worden doorbelast aan de abonnee. Bijvoorbeeld: deurwaarder, handelsregisteronderzoek, griffierecht.
 4. Stam Advocaten rekent per dossier opstartkosten van € 85 plus BTW.
 5. Afrekenen op basis van de staffel (Buitengerechtelijke Incasso Kosten):

Betwiste vordering: vaste prijs of uurtarief

Bij vorderingen die wel worden betwist tot circa € 10.000 kan Stam Advocaten in de meeste gevallen wel een vaste prijs afspreken. De ervaring leert dat vorderingen boven de € 10.000 wat complexer zijn. In dat soort gevallen is meestal een uurtarief passend. Voor abonnees geldt een korting van circa 15% op het reguliere uurtarief.
In alle gevallen wordt vooraf een kostenindicatie gegeven.
Voor meer informatie over de mogelijkheden bij een incassoprocedure of voor andere vragen kun je uiteraard de Helpdesk e-mailen via helpdesk@htjz.nl of bellen naar 088-0048484.