Help, onze voorzitter heeft zichzelf benoemd. Mag dat zomaar?

Help, onze voorzitter heeft zichzelf benoemd. Mag dat zomaar?

Je vraag 

Het hoofdbestuur is afgetreden en nu hebben 3 leden zich ingeschreven bij de KvK als voorzitter en bestuur en zij doen zaken zonder overleg met de rest van de vereniging. Zij zijn door de vereniging niet benoemd. Kan dit allemaal? Wat moeten/kunnen we doen?  

Ons Antwoord 

Nee, dat mag niet. Maar als je niets doet, dan kan het wel.

Onze Toelichting 

Het oude bestuur heeft op 10 weken geleden alles uit handen laten vallen en voor zover wij weten is over de opvolging niets besloten tijdens die ALV. Notulen zijn er (nog) niet.

Het bestuur mag niet zomaar opstappen. O.g.v. artikel 11.6 van de statuten is er een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij er een dringende reden is. Die dringende reden lijkt er niet te zijn. Sterker, je zou kunnen zeggen dat het onbehoorlijk bestuur is van het bestuur om collectief het bijltje erbij neer te leggen.
Dat zou betekenen dat het oude bestuur nog in functie is, in ieder geval tot 1 december a.s..
Hoe het nieuwe bestuur zich heeft kunnen inschrijven bij de KvK is onduidelijk. Het is zonder notulen gebeurd, en eigenlijk is die inschrijving dus onjuist en zou moeten worden gecorrigeerd. Een brief naar de KvK zou dat kunnen bereiken. Daarmee zet je ook de huidige ad interim voorzitter onder druk en laat je duidelijk weten dat jullie (een deel van de leden) niet akkoord zijn. Of de KvK de brief zonder meer accepteert durf ik niet te zeggen, maar ik verwacht dat ze de inschrijving wel gaan onderzoeken of schorsen.
Hoe dan ook, de vereniging moet orde op zaken stellen en dat doe je met een ALV. Je moet dus een ALV uitschrijven met als agendapunt benoeming nieuw bestuur. Leden die niet willen komen kunnen wel een stemvolmacht afgeven. Je kunt de meeting ook onlne doen en een notaris kan letten op een goed verloop en de besluiten noteren.
De huidige ad interim voorzitter zou kunnen zeggen dat hij "zaakwaarnemer" is. Immers, de vereniging is door het vorige bestuur onbeheerd achtergelaten en iemand moet het roer pakken. Het mag niet zo, maar het gebeurt wel en helemaal slecht is het dus niet.

Vervolgstappen voor jou 

Samenvattend adviseer ik je de volgende zaken te doen/regelen:

 1. Brief naar de KvK namens zoveel mogelijk leden en schrijven dat de inschrijving van huidig bestuur niet klopt, want geen ALV besluit genomen. En ook schrijven dat huidig bestuur nog in functie is tot 1 december a.s. en dat ALV voor die datum wordt gepland.
 2. Meeting plannen over hoe nu verder; wat willen jullie bereiken, en wat willen jullie op de agenda voor de volgende ALV (actiepunten en kandiddaat bestuursleden (bestuur is minimaal 5, maximaal 9);
 3. Uitschrijven vergadering in overeenstemming met de statuten, liefst voor 1 december a.s.;
 4. Notaris uitnodigen
 5. Verzamelen stemvolmachten 
 6. Vergaderen

Het is natuurlijk goed om over dit soort situaties altijd met ons te klankborden. Wij staan daarvoor klaar.


  • Related Articles

  • Binnen zonder kloppen: mag de overheid zomaar mijn bedrijfspand binnenvallen?

   Je vraag  Kan de overheid zomaar een bedrijfspand binnentreden/invallen en waar moeten wij op letten en wat zijn onze rechten als ondernemer. Ons Antwoord  Ja voor "binnentreden" in een bedrijfspand (anders dan bij een woning) heeft de overheid geen ...
  • Onze leverancier beroept zich ineens op zijn algemene voorwaarden, kan dat zomaar?

   Je vraag  Jullie standbouwer is op jullie uitnodiging langs geweest en na een gesprek heeft hij op zich genomen om een ontwerp voor jullie te maken. Daarna heeft hij een offerte gestuurd.  Jullie hebben hem aangegeven dat jullie ook elders een ...
  • Prijsstijgingen doorbelasten: kan dat en mag dat?

   Door de aanhoudend stijgende prijzen voor energie en grondstoffen wordt de inkoop van veel van onze abonnees duurder. Zodanig duurder, dat in een aantal gevallen de winstmarge verdwijnt of zelfs negatief wordt. Hoe belast je prijsstijgingen door Wij ...
  • Mag een concurrent onze producten/diensten vergelijken in zijn marketing?

   Jouw situatie Je hebt een folder onder ogen gekregen waarin een concurrent jullie product (of dienst) vergelijkt met eenzelfde soort product van die concurrent zelf. Jouw vragen Is het toegestaan om op deze manier een vergelijking te maken en dit in ...
  • Hoe kom ik van mijn zieke werknemer af?

   Je vraag Jullie willen graag afscheid nemen van een van jullie werknemers. Zijn relatie gaat niet goed, hij functioneert niet goed en maakt fouten die jullie veel kosten. Je hebt hem afgelopen week een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Hij is ...