Ik krijg nog heel veel geld van een debiteur en wil beslag leggen. Kan dat?

Ik krijg nog heel veel geld van een debiteur en wil beslag leggen. Kan dat?

Je vraag

Ruim 10 duizend euro heb ik nog tegoed van een leverancier en wil beslag leggen. Kan dat?

Ons antwoord

Ja, als je een vordering hebt op een andere ondernemer dan kan je beslag laten leggen. 

Onze Toelichting 

Het komt in de praktijk best vaak voor dat een ondernemer nog een flinke som geld tegoed heeft van een andere ondernemer maar het om allerlei redenen maar niet betaald krijgt. In Nederland kan een schuldeiser de rechter dan vragen om 'verlof' (toestemming) om beslag te leggen op bijvoorbeeld een bankrekening, auto en/of onroerend goed. Dit heet conservatoir beslag (ook wel bewarend beslag genoemd). Een advocaat moet een verzoekschrift opstellen waarin de vordering onderbouwd wordt en aangegeven wordt waarop de ondernemer beslag wil laten leggen. De rechter geeft in de regel binnen 24 uur toestemming om beslag te mogen leggen. De wederpartij weet hier niets vanaf totdat het beslag wordt gelegd door een deurwaarder en een bakrekening ineens is geblokkeerd. Aan de toestemming verbindt de rechter altijd de voorwaarde dat de beslaglegger binnen 2 tot 4 weken een 'gewone' procedure op tegenspraak start bij de rechter die moet beslissen over de vraag of de vordering terecht is. Zo ja, dan is het beslag ook terecht.

Aan het leggen van conservatoir beslag zijn wel kosten verbonden. Eerst moet een advocaat een verzoekschrift opstellen, er moet griffierecht (soort entreegeld) betaald worden aan de rechtbank en het beslag moet gelegd worden door een gerechtsdeurwaarder. Tot slot moet de deurwaarder de formele stukken (exploten) van beslaglegging aan de debiteur betekenen (bezorgen) zodat die weet waarom en op welke gronden er beslag is gelegd. 

Tips

- Voorkomen is beter dan genezen en vraag een debiteur om zekerheid voor betaling;
- De ondernemer doet er ook goed aan om na te gaan of een debiteur verhaal biedt en vermogen heeft (woning, auto, opdrachtgevers;
- Zorg dus dat je weet met wie je zaken doet. 
Heb je een vordering openstaan maak dan een belafspraak met mij via deze link zodat we kunnen bespreken of het leggen van beslag zinvol is.