Ontbinden arbeidsovereenkomst: kan dat?

Ontbinden arbeidsovereenkomst: kan dat?

Ontbinding arbeidsovereenkomst: kan dat? 

De rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden. Dat gaat niet zomaar. Dan heb je eerst een dossieropbouw nodig. Zo moet je de werknemer de kans en ruimte hebben gegeven om zich te verbeteren. Je moet je als werkgever ook inzetten om de relatie te verbeteren.

1.     Verzoek bij de rechter

Zorg voor een goed personeelsdossier.  
Zorg dat je:

-      voldoende schriftelijk bewijs hebt van de gedragingen en handelingen (bijvoorbeeld e-mails, gespreksverslagen, etc.).

-      voldoende gedaan hebt om situatie te herstellen (zoals: gesprekken, herplaatsing, mediation, beleidsregels, gespreksverslagen, etc.).

-      goed bedenkt of jou als werkgever ook een verwijt valt te maken: kan jij als werkgever nog iets anders doen?

 2.    Wederzijds goedvinden

Twijfel je of je teveel risico loopt? Dan kan je altijd in gesprek met je werknemer en samen afspraken maken over hoe je uit elkaar wilt gaan.

 

Gebruik ons model beÃĢindigingsovereenkomst om de afspraken vast te leggen: Model beÃĢindigingsovereenkomst update december 2023  • Related Articles

  • Model beëindigingsovereenkomst (geüpdatet)

   Gebruik bijgaand model als je met je werknemer een beëindigingsovereenkomst wil aangaan. Je kunt met je werknemer bijvoorbeeld afspreken: - dat de werknemer bijvoorbeeld een langere opzegtermijn krijgt, dan de wet of cao bepaalt. Vaak is de ...
  • Model beëindigingsovereenkomst update december 2023

   Model beëindigingsovereenkomst update december 2023 Gebruik bijgaand model als je met je werknemer een beëindigingsovereenkomst wil aangaan. Je kunt met je werknemer bijvoorbeeld afspreken: - dat de werknemer bijvoorbeeld een langere opzegtermijn ...
  • Beeindigingsovereenkomst bij einde dienstverband

   Bij dit artikel  een model vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst  bij einde dienstverband. Het model is medio 2022 geactualiseerd. Laat het ingevulde model altijd nog even door de Helpdesk controleren!
  • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

   In de bijlage een model met meerdere keuzemogelijkheden.
  • Geldigheid concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst

   Je vraag Kunnen wij onze medewerker houden aan het concurrentiebeding in de tijdelijke arbeidsovereenkomst? Ons antwoord Ja, als het concurrentiebeding geldig is. Een relatiebeding dat ziet op de periode na het einde van het dienstverband wordt ook ...