Overeenkomst van opdracht (ZZP contract)

Overeenkomst van opdracht (ZZP contract)

Het bijgaande model is gebaseerd op het model van de Belastingdienst, en aangevuld met een concurrentiebeding en relatiebeding.
  • Related Articles

  • ZZP - Nieuwe regelgeving op komst - einde Wet DBA

   Dit artikel is gepubliceerd naar de stand van zaken per datum publicatie en naar aanleiding van het wetsvoorstel dat onlangs is bekend gemaakt. Voorlopig oordeel en advies Het duurt nog even voor er wat verandert (1 jan 2025) Het wordt niet ...
  • Wat mag je de klant rekenen bij annuleren van een opdracht?

   Jouw vraag Je vroeg ons voor hoeveel jullie konden factureren in geval van annulering (opzegging) van de opdracht door de opdrachtgever. Ons antwoord De prijs voor het hele werk (€7.500 incl. btw), verminderd met de (kosten)besparingen die voor ...
  • Model nulurencontract

   Gebruik bijgaand model als je met je werknemer een nulurencontract wil aangaan. Wil je dat wij de wijzigingen die je maakt controleren? Maak de aanpassingen dan met de optie ' Wijzigingen bijhouden' in Word. Dan kunnen wij zien welke aanpassingen er ...
  • Model beëindigingsovereenkomst (geüpdatet)

   Gebruik bijgaand model als je met je werknemer een beëindigingsovereenkomst wil aangaan. Je kunt met je werknemer bijvoorbeeld afspreken: - dat de werknemer bijvoorbeeld een langere opzegtermijn krijgt, dan de wet of cao bepaalt. Vaak is de ...
  • Schade aan werknemers auto tijdens werkuren: Moet ik schade aan de auto van mijn werknemer voldoen?

   Mijn werknemer heeft tijdens werktijd zijn eigen auto beschadigd. Moet ik schade aan de eigen auto van mijn werknemer voldoen? Ons antwoord Ja. Dit is alleen anders als je kunt bewijzen dat de werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid heeft ...