Prijsstijgingen doorbelasten: kan dat en mag dat?

Prijsstijgingen doorbelasten: kan dat en mag dat?

Door de aanhoudend stijgende prijzen voor energie en grondstoffen wordt de inkoop van veel van onze abonnees duurder. Zodanig duurder, dat in een aantal gevallen de winstmarge verdwijnt of zelfs negatief wordt.

Hoe belast je prijsstijgingen door

Wij krijgen op dit moment regelmatig de vraag of je een prijsstijging mag doorbelasten. 

Ja dat mag vaak wel.

Wij raden je aan dit stappenplan te volgen.
  1. Controleer of in je algemene voorwaarden iets is opgenomen over dat je prijsstijgingen mag doorbelasten.
  2. Controleer daarna of in het contract met je klant is opgenomen of het doorbelasten van prijsstijgingen wordt uitgesloten.

Doorbelasten contractueel toegestaan

Afhankelijk van het antwoord op 1 en 2 kun je een van de volgende teksten aan je klant sturen.
AD 1: JA OPGENOMEN IN VOORWAARDEN EN AD 2: NEE, DOORBELASTEN CONTRACTUEEL NIET UITGESLOTEN


Beste Klant,
Vanwege de eerder onvoorzien extreme energieprijsstijgingen hebben onze toeleveranciers ons op de hoogte gesteld dat hun productieprocessen permanent duurder zijn geworden. Zij rekenen deze kostenstijgingen aan ons door in vorm van hogere prijzen. Helaas kunnen wij dat niet tegenhouden en zullen wij deze prijsstijgingen moeten betalen.
 

Wij willen u als vaste relatie informeren over deze ontwikkeling.
 

Eerder was onze hoop nog hoop dat dat deze prijsstijgingen van tijdelijke aard zouden zijn. Nu weten we dat stijgingen op de voorzienbare termijn een continu proces zijn.

Wij doen onze uiterste best doen de leveringen en continuïteit van de door ons aangenomen opdrachten na te komen. Wij zijn helaas wel genoodzaakt deze prijsstijgingen aan u door te berekenen. Hoewel wij daar liever geen beroep op hadden gedaan, staan onze voorwaarden het doorbelasten van een prijsstijging toe. Wij zullen hier, gezien de waarde die wij toekennen aan onze relatie, met grote terughoudendheid gebruik van maken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze prijsstijging en wat deze concreet voor u in de praktijk betekenen. Graag lichten wij dit toen in een persoonlijk gesprek.

Vertrouwende u in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,


Doorbelasten contractueel niet toegestaan

Stel je hebt niets opgenomen in je voorwaarden (antwoord op vraag 1 is nee) en/of je klant heeft het (nadrukkelijk) uitgesloten (antwoord op vraag 2 is Ja). Wat dan?

Op grond van de wet (artikel 6:258 BW) mag je de afspraken aanpassen als het (simpel gezegd) niet redelijk is om de ander aan die afspraken te laten vasthouden. Je mag dus ook van je klant vragen om hogere prijzen te betalen, ook als je afgesproken hebt dat juist niet te doen. Het kan zijn, dat die afspraak juist is gemaakt om dit soort situaties (onvoorziene kostenstijgingen) af te vangen. Dan hangt het ervan af wat er precies is afgesproken, maar zelfs dan zou je nog een beroep op dit artikel kunnen doen.

Voor dat geval kun je bovengenoemde tekst in licht aangepaste vorm ook gebruiken. Dat ziet er dan zo uit:

AD 1: NEE NIET OPGENOMEN IN VOORWAARDEN EN AD 2: JA, DOORBELASTEN CONTRACTUEEL UITGESLOTEN
Beste Klant,
Vanwege de eerder onvoorzien extreme energieprijsstijgingen hebben onze toeleveranciers ons op de hoogte gesteld dat hun productieprocessen permanent duurder zijn geworden. Zij rekenen deze kostenstijgingen aan ons door in vorm van hogere prijzen. Helaas kunnen wij dat niet tegenhouden en zullen wij deze prijsstijgingen moeten betalen.

Wij willen u als vaste relatie informeren over deze ontwikkeling.

Eerder was onze hoop nog hoop dat dat deze prijsstijgingen van tijdelijke aard zouden zijn. Nu weten we dat stijgingen op de voorzienbare termijn een continu proces zijn.

Wij doen onze uiterste best doen de leveringen en continuïteit van de door ons aangenomen opdrachten na te komen. Wij zijn helaas wel genoodzaakt deze prijsstijgingen aan u door te berekenen. Hoewel wij daar liever geen beroep op hadden gedaan, dwingen de onvoorziene gewijzigde omstandigheden ons tot het doorbelasten van een prijsstijging. Wij zullen hier, gezien de waarde die wij toekennen aan onze relatie, met grote terughoudendheid gebruik van maken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze prijsstijging en wat deze concreet voor u in de praktijk betekenen. Graag lichten wij dit toen in een persoonlijk gesprek.

Vertrouwende u in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

NB: doorgaans is de commercie en/of de relatie leidend en zul je er in onderling overleg uit moeten komen. In een aantal gevallen kan je klant de prijsstijging gewoon doorbelasten aan zijn klant, en dan wordt de soep niet zo heet gegeten misschien.  Maar in de gevallen waarin het echt de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengt (ook dat gebeurt) dan is het goed om te weten dat je een wettelijke kapstok hebt.

Uiteraard kijken we graag met je mee in concrete gevallen.

Heb je zelf tips en ervaringen? Gun het je collega-ondernemers en laat het achter in de comments.